הקמנו את "עיר ירוקה" מתוך אהבה עצומה לתל אביב יפו. לצעירים שחיים כאן ורק מגלים את העיר ולאלו שמאוהבים בה שנים. אהבה לשכונות, לעסקים המקומיים, לעצים האדירים של העיר הזאת, לכיכרות, לכל מה שיש כאן ואין באף מקום אחר. הקמנו את "עיר ירוקה" כדי שעיריית תל אביב יפו תשקיע יותר בנו ופחות בקוסמטיקה. יותר בדיור, בחינוך, בתחבורה ציבורית ובכל הדברים המשמעותיים שיכולים להפוך אותנו להיות באמת העיר הכי טובה בעולם.

מעורבות ושותפות
אזרחית רדיקלית
>>>
תכנית חירום לצמצום
זיהום אויר וטיפול במשבר הבטיחותי והתחבורתי
>>>
מדיניות עירונית בת קיימא בכל
תחומי החיים בעיר
>>>
שמירה על עצים ותיקים
ותכנון אקולוגי
>>>
חינוך ציבורי איכותי ומגוון
בכל חלקי העיר
>>>
התמודדות עם יוקר המחיה בעיר
>>>
מיגור יוקר הדיור
>>>
שמירה על תכנון אחראי ובר קיימא תוך שמירה על מנהל תקין
>>>
עיר של צדק חברתי
>>>
שיקום דרום העיר
>>>
תמיכה וסיוע לכל קהילות הקשת הלהטב"קית
>>>
חיזוק השכונות - בניית
קהילות עירוניות
>>>
טיפוח תרבות
עצמאית בעיר
>>>
טיפול בפסולת ומיחזור
>>>
טבע וצמחיה עירונית
>>>
בעלי חיים בעיר
>>>